Zmiana stawek własnych w taryfie innogy Stoen Operator wyniesie średnio 1,8 proc. dla wszystkich grup odbiorców - poinformował URE. Taryfa została zatwierdzona do końca 2021 r. i może zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez Prezesa URE.

W sprawie taryf na 2021 r. dla pozostałych czterech największych OSD Regulator prowadzi postępowania. Do momentu ich zakończenia dystrybutorzy stosują dotychczasowe stawki opłat.