Od początku 2021 r. wchodzi w życie kolejna porcja przepisów dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Zakłada ona uwolnienie cen prądu w Unii, a więc zniesienie urzędowo zatwierdzanych taryf dla gospodarstw domowych, jakie wciąż stosuje się w Polsce.
O wdrożenie unijnych przepisów oraz uwolnienie cen energii zapytaliśmy resort klimatu. Ministerstwo w odpowiedzi dla DGP napisało, że planuje przyjęcie ustawy wdrażającej dyrektywę na koniec pierwszej połowy 2021 r. Zastrzegł, że dyrektywa przewiduje możliwość „odstąpienia od natychmiastowej deregulacji cen dla gospodarstw domowych i mikroprzedsiębiorców oraz utrzymanie ustalania cen przez regulatora do momentu wykształcenia dojrzałej i skutecznej konkurencji na rynku”.