Dzięki zmianie przepisów przygotowanej przez Ministerstwo Skarbu wzrośnie poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski.

- Nowelizacja ustawy terminalowej będzie katalizatorem wielkich inwestycji w sektorze energetycznym. Będziemy zdolni bardzo sprawnie rozprowadzić surowce energetyczne po całym kraju oraz włączyć się w międzynarodowy system gazociągów. Tym samym w pełni zostanie wykorzystany potencjał terminalu LNG w Świnoujściu – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

Nowelizacja ustawy rozszerzyła katalog inwestycji w infrastrukturę gazową, ktore będą prowadzone przy wykorzystaniu uproszczonej procedury administracyjnej. Dzięki temu w szybszym tempie powstanie około 3,5 tys. gazociągów, głownie w Południowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej Polsce i trzy połączenia z sąsiednimi państwami oraz magazyny gazu.
Chodzi o inwestycje niezbędne do optymalnego wykorzystania możliwości terminalu LNG w Świnoujściu wraz z międzysystemowymi gazociągami Polska-Czechy, Polska-Litwa i Polska-Słowacja.

Dzięki budowie interkonektorów Polska stanie się częścią regionalnej sieci przesyłu gazu, co umożliwi eksport ewentualnych nadwyżek surowca.

– Ustawa terminalowa poprzez usprawnienie procesu inwestycyjnego odblokuje potencjał spółek Skarbu Państwa, które mają w swoim portfelu projekty o wartości 18 mld złotych do 2020 r. – powiedział Włodzimierz Karpiński.

Na podstawie obecnie obowiązującej ustawy terminalowej (ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu) budowany jest terminal LNG i grupa gazociągów w Północno-Zachodniej części Polski o łącznej długości około 940 km, obejmująca m.in.: Gazociąg Szczecin-Gdańsk, Gazociąg Szczecin-Lwówek, Gazociąg Włocławek-Gdynia, Gazociąg Rembelszczyzna-Gustorzyn.