GAZ-SYSTEM S.A. uzyskał status członka giełdy prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii S.A. To kolejny etap współpracy pomiędzy spółkami, który ma się przyczynić do dalszego rozwoju konkurencyjnego hurtowego rynku gazu w Polsce.

Obie Spółki podpisały umowę o współpracy już 11 października 2012 r. w celu stworzenia warunków do działalności podmiotom zainteresowanym udziałem w giełdowym obrocie gazem ziemnym. Połączenie mechanizmów rynkowego kształtowania się cen, jakie daje giełda oraz fizycznej realizacji dostaw zapewnionej przez operatora gazociągów, oznacza dla uczestników rynku możliwość działania w bezpiecznym, konkurencyjnym otoczeniu przy jednoczesnej gwarancji dostarczenia paliwa.

„Członkostwo w TGE pozwoli GAZ-SYSTEM S.A. między innymi na zakup gazu na potrzeby bilansowania na warunkach rynkowych. Przystąpienie GAZ-SYSTEM S.A. do TGE nie tylko wypełnia postanowienia europejskiego kodeksu bilansowania (Network Code Balancing), ale i tworzy kolejne możliwości dla uczestników rynku. Wraz z planowanym przez TGE powołaniem Rynku Dnia Bieżącego, dostawcy gazu otrzymują możliwość zbilansowania się również wobec GAZ-SYSTEM S.A. Jako operator systemu przesyłowego jesteśmy przekonani, że dostarczanie - wspólnie z giełdą gazu - nowoczesnych, elastycznych rozwiązań jest nie mniej ważnym zadaniem operatora, niż prowadzona przez nas intensywna praca nad modernizacją i rozbudową systemu przesyłowego.” – powiedział Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

"Dzięki szerokiej współpracy z GAZ-SYSTEM S.A. możemy elastycznie i szybko reagować na potrzeby podmiotów działających na naszym rynku gazu. Wprowadziliśmy instrumenty sezonowe (lato i zima) z półrocznym terminem wykonania. Wkrótce uruchomimy kontrakty typu weekend z dwudniowym terminem dostawy w sobotę i niedzielę. Szczególnie ważne będzie udostępnienie Rynku Dnia Bieżącego gazu (Intraday), który umożliwi zainteresowanym podmiotom dobowe bilansowanie dostaw gazu."- powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE
Obecnie na rynku gazu Towarowej Giełdy Energii działa 30 aktywnych podmiotów.