Grupa Lotos kupuje nowe koncesje w Norwegii. W listopadzie jej spółka córka - Lotos Exploration & Production Norge zawarła z firmą Centricą Norge umowę w sprawie zakupu pakietu aktywów Heimdal na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Teraz otrzymała zgodę organów administracyjnych w Norwegii na finalizację transakcji.

Obejmują one złoża, na których prowadzone jest wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Wartość transakcji to blisko 176 milionów dolarów.

Dla Grupy Lotos jest to krok do odzyskania środków zainwestowanych w złoże Yme. Spółka ma w nim 20-procentowy udział. W związku z tym, że zainstalowano na nim wadliwą platformę, złoże nie przynosi planowanych przychodów. Dzięki nowej inwestycji, Lotos będzie mógł skorzystać z możliwości, jakie daje norweski system podatkowy - z tak zwanej tarczy podatkowej. W ten sposób będzie mógł starać się o zwrot części środków zainwestowanych w Yme.

W ramach transakcji Lotos nabył 5% udziałów w złożu Heimdal, które jest centrum przetwarzania i dystrybucji gazu ziemnego z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego.

Ponadto transakcja obejmuje 30-procentowy udział w złożu Byggve/Skirne, 20-procentowy udział w złożu Atla oraz 25,8% w złożu Vale - na wszystkich tych złożach prowadzona jest eksploatacja gazu ziemnego i kondensatu.

Ponadto, Lotos przejmie również udziały w nowo odkrytych złożach: 10-procentowy udział w złożu FriggGammaDelta, 50-procentowy udział w złożu Fulla oraz blisko 8-procentowy w złożu Rind.