Monitoring Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wykazał, że do końca września br. ponad 203 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii, podał URE w komunikacie. To liczba odbiorców, którzy skorzystali z prawa dokonania wyboru dostawcy energii w ramach zasady TPA (Third-Party Access).

"We wrześniu br. zmiany sprzedawcy dokonało 5.840 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w sierpniu liczba ta wynosiła 4.412. Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w sierpniu 2013 r. wynosiła 1500, natomiast we wrześniu br. dokonano takich zmian 1813" - czytamy na stronie internetowej URE.

Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec września 2013 r. wyniosła 88.798, a więc zwiększyła się od końca grudnia 2012 r. o 23.471 (tj. o 35,9%). Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec września 2013 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 114.382, a więc zwiększyła się od końca grudnia 2012 r. o 37.912 (tj. o 49,6%).

We wrześniu 2013 r. wśród operatorów systemu dystrybucyjnego największą liczbę odbiorców TPA odnotowała spółka Tauron Dystrybucja (60.616). Na kolejnych pozycjach uplasowały się: PGE Dystrybucja (45.137) i Energa-Operator (44.641), podano również.

W sumie w okresie styczeń-wrzesień 2013 operatorzy dostarczyli 32.312.167 MWh energii do odbiorców TPA. Najwięcej Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja i Enea Operator, wynika z danych URE.