Gaz, śmieci i prawo wodne – to priorytety nowego ministra środowiska Macieja Grabowskiego.

Wiceminister finansów od podatków w resorcie środowiska. Trochę w tym egzotyki.

Ministerstwo Finansów jest dobrym miejscem do obserwowania wielu aspektów życia społecznego i gospodarczego. Także tych związanych z ochroną środowiska czy gospodarką wodną. Dlatego nie czuję, by moja nominacja wzbudzała jakiś dysonans. Zresztą mam kilka ważnych doświadczeń związanych z ochroną środowiska. Byłem m.in. szefem rady nadzorczej największego zakładu utylizacyjnego w północnej Polsce, gdzie na składowisku odpadów powstała pierwsza w Polsce kopalnia metanu. Zyski podwójne: metan nie trafia do atmosfery, tylko dostarcza energię.