Polska Grupa Energetyczna (PGE) podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa zarządu i czterech wiceprezesów, podała spółka.

"Rada nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu ds. finansowych, wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych, wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych i handlu oraz wiceprezesa zarządu ds. rozwoju PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - na nową wspólną kadencję" - głosi komunikat.

RN podjęła tę uchwałę w związku z ostatnimi zmianami w składzie zarządu oraz zbliżającym się upływem bieżącej kadencji, podano również.

Wczoraj Krzysztof Kilian złożył rezygnację z funkcji prezesa, a rada nadzorcza spółki powierzyła pełnienie obowiązków prezesa wiceprezesowi ds. korporacyjnych Piotrowi Szymankowi.

PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,56 mld zł w 2012 r.