Nie tylko Energa ma własną aplikację mobilną do nadzoru zużycia energii elektrycznej. Dzięki instalacjom inteligentnych liczników prądu z nowoczesnych funkcji smart meteringu mogą korzystać także klienci Tauronu.

Choć do powszechnej wymiany liczników w gospodarstwach domowych pozostało jeszcze ponad 6 lat, firmy energetyczne nie próżnują. Jeden z największych dostawców prądu w Polsce, firma Tauron zrealizowała już 10 instalacji pilotażowych. Ich celem jest zebranie doświadczeń i wniosków związanych ze sprawdzaną technologią i funkcjonalnością.

„Łącznie zainstalowaliśmy około 40 tys. liczników smart. Największe instalacje zostały zrealizowane na obszarze Dolnego Śląska - wdrożenie na ponad 20 tys. liczników, w oddziale w Gliwicach - projekt ponad 11 tys. liczników, w oddziale w Tarnowie - projekt około 3 tys. liczników, w oddziałach w Częstochowie i Krakowie - łącznie około 2,5 tys. liczników” – informuje Marcin Marzyński, szef Biura Komunikacji. Program pilotażowy objął ok. 1 proc. klientów spółki.

Oszczędność to nie tylko niższy rachunek

W smart meteringu od strony klienta najważniejsze jest, aby otrzymał on możliwość korzystania z nowych rozwiązań, które umożliwią mu osiągniecie dodatkowych korzyści finansowych. Jednak jak informuje przedstawiciel Tauronu dzisiaj wiele potencjalnych oszczędności, możliwych do uzyskania po stronie przedsiębiorców, jak i konsumentów, jest trudnych do oszacowania.

Natomiast system inteligentnego opomiarowania ma pozwolić także m.in. na szybką lokalizację awarii, co znacznie skróci czas przerw w dostawie energii elektrycznej, co ewidentnie zmniejszy straty po stronie klientów.

Obecnie Tauron Dystrybucja kończy realizację instalacji pilotażowych, bazujących na wykorzystaniu różnych standardów komunikacji PLC w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia.

„Równocześnie przygotowujemy się do rozpoczęcia wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania na szeroką skalę. Zgodnie z zapisami dyrektywy europejskiej, do końca roku 2020 inteligentne opomiarowanie ma znaleźć się praktycznie w każdym gospodarstwie domowym oraz małej czy średniej firmie” – zauważa Marzyński.

Jak działa aplikacja mobilna Tauronu?

Klienci mają możliwość dostępu do danych pomiarowych odczytanych z licznika poprzez stronę internetową oraz telefon komórkowy. Realizowane jest to za pomocą platformy eLicznik. Odbiorca ma możliwość analizy zużycia energii elektrycznej za ostatnie dni, porównania zużycia za dany dzień z wartością średnią.

Dodatkowo może ustawić sobie cele - a dokładnie, jaki poziom zużycia energii byłby dla odbiorcy akceptowalny. Po przekroczeniu tego progu, odbiorca dostaje powiadomienie.

Odbiorcy korzystający z tej formy informacji otrzymali przede wszystkim dostęp do danych dotyczących zużycia energii. Rozwiązanie to jednak pozwala także odbiorcom na podejmowanie działań i decyzji o charakterze proefektywnościowym np. wymianie „starego” sprzętu AGD na nowsze urządzenia, charakteryzujące się mniejszą konsumpcją energii elektrycznej. O tym wszystkim informuje nas aplikacja.