Polskie Inwestycje Rozwojowe rozważają zaangażowanie kapitałowe w projekt rozbudowy elektrowni Opole, powiedział wiceminister skarbu Paweł Tamborski.

"Nadal trwają prace nad opłacalnością projektu w ramach PGE. PIR bierze pod uwagę wzięcie udziału w equity tego projektu. W takiej sytuacji trzeba byłoby stworzyć SPV i z tego poziomu finansować. Jeśli inwestycja będzie mieścić się w kryteriach, to PIR weźmie w niej udział. W najbliższych dniach może być decyzja w kwestii tego zaangażowania" - powiedział Tamborski podczas konferencji BGK i Tauronu.

Na razie nikt się nie pali do projektu rozbudowa Opala

Dodał, że nie ma informacji o innym potencjalnym partnerze, który dołączyłby do tego projektu.

Reklama

Pod koniec czerwca Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Kompania Węglowa (KW) podpisały list intencyjny dotyczący planów ponownego uruchomienia projektu inwestycyjnego budowy dwóch bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy w Elektrowni Opole. Spółki nie wykluczają m.in. zaangażowania kapitałowego KW w ten projekt.

Na początku kwietnia PGE zrezygnowała z budowy bloków nr 5 i 6 opalanych węglem kamiennym w Oddziale Elektrownia Opole. Jednakże premier zapowiadał później chęć powrotu do tematu tej inwestycji. PGE tłumaczyła, że zmiany na rynku energetycznym oraz w otoczeniu makroekonomicznym ograniczyły efektywność ekonomiczną tej inwestycji.

W lutym 2011 r. PGE Elektrownia Opole podpisała z konsorcjum Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa umowę na budowę dwóch bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy, opalanych węglem kamiennym, za 9,4 mld zł netto.

PIR jest spółką celową resortu skarbu do realizowania programu Inwestycje Polskie, który zapowiedział pod koniec ubiegłego roku premier Donald Tusk.
Szacuje się, że rozbudowa Elektrowni Opole będzie kosztowała 11 i pół miliarda złotych.

Pod koniec czerwca w Opolu podpisano list intencyjny o współpracy Polskiej Grupy Energetycznej i Kompanii Węglowej. Obecny na miejscu Donald Tusk podkreślał, dzięki porozumieniu budowa piątego i szóstego bloku tamtejszej elektrowni może ruszyć już latem.