Odpowiadając na pytanie posłów Ruchu Palikota Tamborski przyznał, że na budowie doszło do opóźnienia, gdyż jeden z uczestników prowadzącego ją konsorcjum jest w stanie upadłości. Opóźnienie nie wpłynie jednak, zdaniem wiceministra, na jakość prowadzonych prac. Rząd dołoży wszelkich starań, aby projekt był mimo opóźnienia wykonany został tak, jak zakładano - zapewnił wiceminister skarbu.

Zaawansowanie prac - 53,7 proc.

Zaawansowanie prac przy budowie terminalu LNG w Świnoujściu wzrosło w ujęciu m/m o 6,2 pkt proc. w marcu i obecnie wynosi 53,7%, poinformowała spółka Polskie LNG w komunikacie. Wartość całej inwestycji wynosi 2,1 mld zł.

Inwestor liczy na nowych wykonawców

"Tendencja wzrostowa wskazuje na pozytywny efekt angażowania nowych podwykonawców i otwierania nowych frontów robót przez GRI, pomimo uciążliwych warunków pogodowych w miesiącach zimowych. Wzrasta efektywność prowadzonych prac, o czym świadczy przyrost wykonawstwa (prac budowlano-montażowych) o pięć punktów procentowych, który odnotowaliśmy w marcu" - powiedział prezes Polskiego LNG Rafał Wardziński, cytowany w komunikacie.

Polskie LNG podało w komunikacie, że na koniec ub.r. zaawansowanie projektu wynosiło 39,6% (wobec planowanych na ten okres ok. 50%).

Co już zrobiono

W ostatnich miesiącach zakończono betonowanie pierwszej warstwy betonowana kopuł obu zbiorników LNG. Obecnie trwa betonowanie drugiej, finalnej powłoki kopuł. W części lądowej terminalu zakończono m.in. montaż ponad 60-metrowej konstrukcji stalowej wieży wydmuchów, ukończono betonowanie ostatnich elementów żelbetowych wszystkich pięciu basenów SCV, a także kontynuowano montaż konstrukcji stalowych estakad oraz rozpoczęto montaż rurociągów na estakadach.

Spółka informuje, że w kwietniu planowane jest m.in. zakończenie betonowania kopuły zbiornika magazynowego TK-2012 i kontynuacja betonowania kopuły drugiego ze zbiorników (TK-2011) oraz i rozpoczęcie budowy stalowego zbiornika wewnętrznego w pierwszym ze zbiorników LNG, rozpoczęcie montażu rurociągów przesyłowych oraz montaż części mechanicznej regazyfikatorów SCV .W części morskiej planowane jest m.in. montaż podstaw pod ramiona rozładowcze oraz konstrukcji stalowej budynków na nabrzeżu.

Polskie LNG jest spółką celową założoną w 2007 roku na budowę terminalu LNG w Świnoujściu - systemu do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) dostarczanego drogą morską z niemal każdego miejsca na świecie.