Po raz pierwszy Komisja Europejska zarezerwowała w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znaczne środki finansowe przeznaczone na regionalne inwestycje związane z energią - od elektrowni energii odnawialnej po remonty trakcji przesyłowych. Zdaniem poseł Leny Kolarskiej-Bobińskiej, oferta jest wielką szansą dla polskich regionów.

Parlament Europejski podkreślił rolę inwestycji energetycznych w rozwoju regionów. Raport o nowej polityce energetycznej pzygotowała poseł Lena Kolarska-Bobińska.
Zdaniem posłów, rozwój regionalny można bardzo skutecznie ożywić dzięki inwestycjom w zdecentralizowane źródła energii i podnoszenie wydajności energetycznej. Państwa, jeśli dobrze przygotują projekty, będą mogły pozyskać znaczne fundusze.

Rezolucja wzywa też do uproszczenia procedur wymaganych przy pozyskiwaniu europejskich funduszy. Biurokracja i brak przejrzystych zasad - zdaniem posłów - zniechęcają do ubiegania się o ich pozyskanie, pomimo faktycznych potrzeb. Uproszczenie - mówi rezolucja - przyczyni się do sprawnego przydziału funduszy i wyższego poziomu ich wykorzystania, co służyć będzie - zgodnie z założeniem - zmniejszeniu dysproporcji między państwami i regionami.