"Mając już koncesję na obrót paliwami gazowymi, zatwierdzoną taryfę oraz podpisaną umowę dystrybucyjną z Pomorską Spółką Gazownictwa, możemy rozpocząć sprzedaż nowego produktu" - powiedział cytowany w komunikacie pełnomocnik zarządu ds. obrotu gazem i energią w spółce Energa Obrót Maciej Markowski.

Na razie Energa oferuje gaz klientom z sektora biznesowego z województwa pomorskiego. W pierwszym kwartale przyszłego roku spółka zamierza zaproponować tę usługę klientom w całej Polsce.

Spółka otrzymała zatwierdzoną 21 września przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfę na sprzedaż gazu ziemnego.

Jak informuje firma, uczestniczy ona w Programie Uwolnienia Gazu, w ramach którego zostanie zniesiony obowiązek przedkładania taryf oraz zagwarantowany pełny dostęp do hurtowego rynku gazu. Dzięki temu będziemy mogli przedstawić Państwu jeszcze bardziej konkurencyjną ofertę na zakup tego paliwa.

Jako pierwsi mogą skorzystać z tej oferty Klienci biznesowi znajdujący się na obszarze sprzedaży i dystrybucji Pomorskiej Spółki Gazownictwa.

ENERGA-OBRÓT SA rozpoczęła już sprzedaż gazu nowym Klientom na tym terenie.

Rynek gazu w Polsce

Rynek gazu w Polsce obsługują dwaj operatorzy systemów przesyłowych:

Operator Systemów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz EuRoPol GAZ S.A. (zarządza Gazociągiem Jamalskim).

Spółki te dostarczają gaz do 6 operatorów systemów dystrybucyjnych (spółek dystrybucyjnych działających na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Mazowszu, na terenie Górnego i Dolnego Śląska oraz Karpat).

PGNiG

PGNiG

źródło: Bloomberg

Spółki dystrybucyjne posiadają łącznie: ponad 116 tys. km sieci dystrybucyjnej, 6,6 mln Klientów, około 36 tys. Klientów biznesowych, ponad 8,6 mld m3 gazu.

W chwili obecnej 98% rynku gazu posiada PGNiG.