Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to krok we właściwym kierunku. Jednak aby złagodzić negatywny wpływ transformacji energetycznej, Polska będzie potrzebowała większego zaangażowania środków unijnych - ocenił prezes PGE Wojciech Dąbrowski w środę podczas debaty.

Debata online "Will the Just Transition Fund deliver the Green Deal?" została zorganizowana przez europejski portal branżowy EnergyPost.eu z udziałem m.in. prof. Jerzego Buzka, sprawozdawcy Komisji ITRE ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Aleksandra Tomczak, członkini gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa.

W debacie uczestniczyło ponad 300 ekspertów z Europy, w tym posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, think-tanków oraz europejskich związków zawodowych i mediów z kraju i z zagranicy.

Otwierając spotkanie prezes PGE Wojciech Dąbrowski wskazał, że dodatkowe unijne środki są niezbędne, by wesprzeć transformację energetyczną w najbardziej newralgicznych obszarach.

"Co najmniej 80 proc. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji powinno zostać udostępnione regionom węglowym, ponieważ to przed nimi są największe wyzwania" – podkreślił Dąbrowski.

Prezes PGE dodał, że Kompleks Bełchatów może być przykładem, do jakich projektów może być wykorzystany Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - Elektrownia Bełchatów ma moc zainstalowaną 5 102 MW i odpowiada za około 20 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej.

"Mamy tam w planach rozbudowę istniejącej farmy wiatrowej i budowę nowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych na pozostałych terenach rekultywowanych kopalni" - powiedział Dąbrowski.

"Potencjał nowych turbin wiatrowych szacuje się na nawet 100 MW, co wymaga nakładów inwestycyjnych w wysokości około 140 mln euro. Z kolei szacunkowy potencjał fotowoltaiki to 100 MW, co wymaga około 70 mln euro – dodał.

Prezes PGE ocenił, że obszar działalności Bełchatowa oferuje dodatkowo możliwość ponownego wykorzystania odzyskanych terenów jako bazy dla dużych instalacji fotowoltaicznych. Jego zdaniem zrekultywowane tereny pogórnicze nie są atrakcyjne pod względem rolniczym ani przemysłowym, dlatego wykorzystanie ich jako podstawy dla dużych instalacji wiatrowych czy fotowoltaicznych wydaje się optymalnym rozwiązaniem.

Wedle Dąbrowskiego ważnym obszarem inwestycyjnym Grupy PGE jest również ciepłownictwo, w którym dokonują się zmiany paliwa węglowego na gaz.

"Potrzebujemy Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do finansowania nakładów inwestycyjnych i tworzenia trwałych miejsc pracy dla naszych pracowników przy instalacji i eksploatacji źródeł odnawialnych" - powiedział prezes PGE.

"Ponieważ jednak potrzeby inwestycyjne w państwach UE o niższym poziomie PKB na głowę mieszkańca są dużo większe, postulujemy wspólnie z energetykami z 7 państw z naszego regionu, aby zapewnić jeszcze proporcjonalne zwiększenie Funduszu Modernizacyjnego EU ETS na modernizację energetyki w ramach solidarności europejskiej w realizacji ambitnej polityki klimatycznej UE" - dodał.