W ciągu trzech tygodni dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał dwie sprzeczne ze sobą interpretacje dotyczące CIT od dofinansowania za wzrost cen energii elektrycznej.
Spory o rekompensaty za wyższe ceny prądu w III kwartale 2019 r. rozstrzygną więc prawdopodobnie dopiero sądy administracyjne.
Rekompensata jest wypłacana na podstawie nowelizacji z 28 grudnia 2018 r. ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538 ze zm.) i stanowi dla firm pomoc de minimis.
Przedsiębiorcy nie wiedzą jednak, czy od tych pieniędzy mają zapłacić podatek dochodowy.
Interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na niewiele się tu zdadzą, bo wydane w ostatnim czasie są całkowicie ze sobą sprzeczne.
W interpretacji z 14 kwiet nia 2020 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.49.2020.1. MR) dyrektor KIS stwierdził, że dofinansowanie za wzrost cen prądu jest wyłączone z przychodów. Nie podlega więc opodatkowaniu.
Natomiast w kolejnej interpretacji – z 5 maja 2020 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010. 25.2020.2.NL) uznał, że wyłączone z przychodów są tylko świadczenia o charakterze niepieniężnym. Skoro spółka dostała świadczenie pieniężne, to musi od niego zapłacić CIT.
W obu sprawach kluczowy jest art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o CIT. Zgodnie z nim do przychodów nie zalicza się m.in. wartości nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach rządowych programów.
Paweł Buda, doradca podatkowy w Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe, przypomina, że dofinansowanie z tytułu wzrostu cen prądu zostało wprowadzone przez rząd jako element mechanizmu osłonowego dla firm w związku ze znaczącym wzrostem cen prądu w II połowie 2019 r. – Stanowi ono pomoc de minimis i nie powinno być traktowane jak przychód – uważa ekspert.
Ponadto przypomina, że w ustawie o CIT ustawodawca rozróżnia świadczenia pieniężne od niepieniężnych i wprost wskazuje, kiedy dany przepis dotyczy wyłącznie świadczeń o charakterze niepieniężnym. Przykładowo zrobił tak w art. 14a ustawy o CIT, który dotyczy zasad określania przychodu tylko dla świadczeń niepieniężnych.
– Skoro w art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o CIT ustawodawca posługuje się pojęciem „świadczenia”, to należy uznać, że wyłączone z przychodów są zarówno świadczenia o charakterze niepieniężnym, jak również pieniężnym – stwierdza ekspert.
Zwraca również uwagę, że dotychczas na gruncie CIT organy uznawały, że pomoc de minimis nie jest przychodem. Stwierdzały tak, rozstrzygając wnioski podatników, którzy uzyskiwali zwolnienie z podatku od nieruchomości. Podstawą tych rozstrzygnięć był tu jednak inny przepis – art. 12 ust. 2 pkt 14 ustawy o CIT.