W ciągu trzech tygodni dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał dwie sprzeczne ze sobą interpretacje dotyczące CIT od dofinansowania za wzrost cen energii elektrycznej.
Spory o rekompensaty za wyższe ceny prądu w III kwartale 2019 r. rozstrzygną więc prawdopodobnie dopiero sądy administracyjne.
Rekompensata jest wypłacana na podstawie nowelizacji z 28 grudnia 2018 r. ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538 ze zm.) i stanowi dla firm pomoc de minimis.
Reklama
Przedsiębiorcy nie wiedzą jednak, czy od tych pieniędzy mają zapłacić podatek dochodowy.

Reklama
Interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na niewiele się tu zdadzą, bo wydane w ostatnim czasie są całkowicie ze sobą sprzeczne.
W interpretacji z 14 kwiet nia 2020 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.49.2020.1. MR) dyrektor KIS stwierdził, że dofinansowanie za wzrost cen prądu jest wyłączone z przychodów. Nie podlega więc opodatkowaniu.
Natomiast w kolejnej interpretacji – z 5 maja 2020 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010. 25.2020.2.NL) uznał, że wyłączone z przychodów są tylko świadczenia o charakterze niepieniężnym. Skoro spółka dostała świadczenie pieniężne, to musi od niego zapłacić CIT.
W obu sprawach kluczowy jest art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o CIT. Zgodnie z nim do przychodów nie zalicza się m.in. wartości nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach rządowych programów.
Paweł Buda, doradca podatkowy w Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe, przypomina, że dofinansowanie z tytułu wzrostu cen prądu zostało wprowadzone przez rząd jako element mechanizmu osłonowego dla firm w związku ze znaczącym wzrostem cen prądu w II połowie 2019 r. – Stanowi ono pomoc de minimis i nie powinno być traktowane jak przychód – uważa ekspert.
Ponadto przypomina, że w ustawie o CIT ustawodawca rozróżnia świadczenia pieniężne od niepieniężnych i wprost wskazuje, kiedy dany przepis dotyczy wyłącznie świadczeń o charakterze niepieniężnym. Przykładowo zrobił tak w art. 14a ustawy o CIT, który dotyczy zasad określania przychodu tylko dla świadczeń niepieniężnych.
– Skoro w art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o CIT ustawodawca posługuje się pojęciem „świadczenia”, to należy uznać, że wyłączone z przychodów są zarówno świadczenia o charakterze niepieniężnym, jak również pieniężnym – stwierdza ekspert.
Zwraca również uwagę, że dotychczas na gruncie CIT organy uznawały, że pomoc de minimis nie jest przychodem. Stwierdzały tak, rozstrzygając wnioski podatników, którzy uzyskiwali zwolnienie z podatku od nieruchomości. Podstawą tych rozstrzygnięć był tu jednak inny przepis – art. 12 ust. 2 pkt 14 ustawy o CIT.