308 mln zł premii kogeneracyjnej dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji przyznał Prezes URE w wyniku pierwszej aukcji, która odbyła się w ramach nowego systemu wsparcia dla kogeneracji. Dzięki aukcji powstaną nowe źródła kogeneracyjne o mocy elektrycznej 32 MW.

Kogeneracja (CHP - Combined Heat and Power) to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Premia kogeneracyjna to dopłata do ceny rynkowej energii elektrycznej wytworzonej przez jednostki CHP, która została wprowadzona do sieci i sprzedana. Celem jest wsparcie tej korzystnej dla środowiska technologii oraz promowanie rozwiązań efektywnych energetycznie - podkreślił Urząd Regulacji Energetyki.

Jak poinformował w poniedziałek Urząd, w wyniku rozstrzygnięcia aukcji dla nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji o mocy zainstalowanej od 1 MW do mniej niż 50 MW premią kogeneracyjną objęto ponad 3,6 TWh energii elektrycznej, a wartość premii przyznanej wytwórcom wyniosła ok. 308 mln zł.

Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej prawie 32 MW, które zostaną wybudowane po rozstrzygnięciu aukcji, a premia dla nich będzie wypłacana od 2021 do 2038 r.

Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali aukcję wyniosła 60 zł za MWh, natomiast maksymalna 98,13 zł za MWh.

Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią w tej aukcji wynosiła 6 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii mogła wynieść ponad 1 mld zł.

Regulator podkreślił, że w aukcji tej zadziałała tzw. reguła „wymuszenia konkurencji”. Działa ona, gdy ilość energii elektrycznej lub wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej ilości objęta ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji nie jest większa niż maksymalna ilość lub wartość określona w ogłoszeniu. Aukcję wygrywają wtedy uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi przez nich ofertami.

Bez rozstrzygnięcia skończył się natomiast nabór na premię kogeneracyjną indywidualną. Zgodnie z ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, mogły w nim wziąć udział jednostki nowe i znacznie zmodernizowane, o mocy nie mniejszej niż 50 MW. W tym naborze nie złożono żadnej oferty spełniającej ustawowe wymagania, w związku z tym nabór nie został rozstrzygnięty - poinformował URE.