Kopalnie mają najniższe zapasy od dekady. Część dostaw nie dociera do klientów w terminie.
Kłopoty z realizacją zakładanej wielkości wydobycia miała m.in. należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalnia Pniówek. Z tego powodu spółka nie zrealizowała w pełni dostaw węgla koksowego do największej koksowni w tej części Europy – Zdzieszowic należących do ArcelorMittal Poland. – W czwartym kwartale ubiegłego roku dostawy z JSW do naszej koksowni były mniejsze, niż zakładano. Z tego tytułu konieczne było skorzystanie z zamorskich źródeł – potwierdza nasze informacje Monika Olech z ArcelorMittal Poland.
– Uzgodnienia z kontrahentami i plany sprzedaży są oparte o planowaną produkcję i posiadane zapasy. W trakcie uzgodnień staramy się minimalizować ryzyko możliwych wahań podaży. Jeśli występują ograniczenia, to w takich przypadkach uzgadniamy niezbędne wydłużenie okresu realizacji dostaw – mówi nam rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer. Zapewnia, że do końca trzeciego kwartału niedoborów produkcji nie było. Pytana o czwarty kwartał tłumaczy, że dane znajdą się w raporcie rocznym, który będzie publikowany na początku marca. Największa z naszych spółek węglowych, Polska Grupa Górnicza, zapewnia, że dostawy w 2016 r. realizowała w terminie.