Senat bez poprawek przyjął w piątek ustawę, która przewiduje obniżenie od 1 października 2017 r. wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Za przyjęciem ustawy było 50 senatorów, 29 opowiedziało się przeciwko. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Senat odrzucił wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy w całości. Senat odrzucił również poprawkę senatora Jana Rulewskiego. Zakłada ona, by podstawowy wiek emerytalny nie zmienił się i wynosił nadal 67 lat niezależnie od płci, ale by można było uzyskać do niej prawo w wieku 62 lat, przy stażu pracy 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet – co uwzględnienia w tym stażu ich funkcje rodzinne i opiekuńcze.

Zgodnie z przyjętą przez Senat ustawą, od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostanie obniżony. Zasada ta będzie dotyczyła obu systemów emerytalnych – powszechnego i rolniczego. Dla rolników do końca 2017 r. będzie możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Podobna zasada przejścia w stan spoczynku będzie do końca 2017 r. obowiązywała sędziów i prokuratorów - w zależności od przepracowanego okresu w tych zawodach.