Związek Inwalidów Wojennych RP domaga się pilnego podwyższenia podstawy wymiaru renty inwalidy wojennego. W piśmie do sejmowej komisji ds. petycji wskazuje, że art. 19 ustawy zasadniczej nakazuje państwu otaczać specjalną troską weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych. Natomiast z wyliczeń związku wynika, że o ile w 2007 r. wymiar renty inwalidy wojennego był wyższy od minimalnego wynagrodzenia o około 90 proc., to obecnie tylko o 30 proc.
Posłowie przed rozpatrzeniem petycji zwrócili się do resortu pracy z zapytaniem w sprawie wielkości świadczeń kombatantów. W odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister pracy Marcin Zieleniecki stwierdził, że świadczenia wynikające z ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2015 r. poz. 840 ze zm.) były kilkukrotnie podwyższane. Dodaje, że po 29 lutego 2012 r. podstawa wymiaru renty inwalidzkiej wynosiła 2235,48 zł. Z kolei przepisy ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1682) przesądziły o tym, że od 1 marca 2015 r. podstawę wymiaru renty inwalidzkiej stanowi kwota 2398,10 zł. Natomiast w wyniku tegorocznej waloryzacji kombatanci otrzymują od 1 marca 2016 r. świadczenie w wysokości co najmniej 2403,86 zł.