Przegląd dotyczy naszego systemu emerytalnego, w tym zmian, które w nim zaszły od 2011 r. Raport w tej sprawie ma zostać przygotowany we wrześniu, w październiku ma się nim zająć rząd. Hasłem przeglądu jest "Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności" - poinformował rzecznik.

Przegląd ma dotyczyć wszystkich aspektów jego funkcjonowania. Na specjalny adres można przesyłać uwagi i propozycje dotyczące możliwych rozwiązań w ramach systemu emerytalnego i jego zmian - wyjaśnił Andrusiewicz. Przypomniał, że obowiązek przeprowadzenia przeglądu systemu emerytalnego wynika z ustawowego zapisu, a pierwszy odbył się w 2013 r.

Reklama

Andrusiewicz poinformował, że zgodnie z decyzja minister rodziny i pracy Elżbiety Rafalskiej w zespole odpowiedzialnym za jego przeprowadzenie będzie ZUS. W skład zespołu wchodzą ponadto przedstawiciele ministerstw i instytucji centralnych, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz instytucji rynku ubezpieczeniowego.

W ramach prac nad przeglądem od czerwca do września w 22 oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbędą się debaty na temat obecnego kształtu i wyzwań dla polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Reklama

Cytowana w informacji rzecznika prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska wyjaśniła, że celem przeglądu jest ocena rozwiązań obowiązujących obecnie w systemie emerytalnym, z uwzględnieniem reform, które weszły w życie w 2011 r. i 2013 r. "Rozwiązania te oceniać będziemy szczególnie przez pryzmat zachodzących zmian demograficznych, ewolucji rynku pracy i migracji międzynarodowej" - poinformowała prezes.

"Reformy wprowadzone w 2011 r. i 2013 r. będą analizowane pod kątem systemowego deficytu w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i długu publicznego, a także wysokości wypłacanych świadczeń" - podał rzecznik ZUS.

"Kluczowymi problemami, jakie zostaną poddane analizie będą szczegółowe parametry nabywania prawa do świadczeń, prawo do emerytury w kontekście nieoskładkowanych dochodów, pułap 30-krotności w zakresie odprowadzanych składek, a także prawo do emerytury minimalnej, zasady jej nabywania oraz wysokość" - wyliczył Andrusiewicz.

Rozwiązania będą analizowane w świetle norm międzynarodowych, m.in. konwencji o normach minimalnych w ubezpieczeniach społecznych Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz obejmie ocenę tzw. III filara emerytalnego - systemu OFE.