Już wkrótce minie termin, do którego przedsiębiorcy muszą złożyć ZUS IWA za 2023 rok. Informacja ta służy do ustalenia wysokości składki wypadkowej. Co warto o niej wiedzieć?

Informacje o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

Obowiązek złożenia ZUS IWA, czyli informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe dotyczy przedsiębiorców, którzy:

  • przez wszystkie miesiące w poprzednim roku opłacali składki na ubezpieczenie wypadkowe za co najmniej jedną osobę i co najmniej jeden dzień w styczniu tego roku,
  • w poprzednim roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średnio co najmniej 10 osób w miesiącu (w tym siebie),
  • 31 grudnia poprzedniego roku byli wpisani do rejestru REGON.

Obowiązek złożenia ZUS IWA nie dotyczy przedsiębiorcy, u którego był chociaż jeden taki miesiąc w poprzednim roku, w którym żadna osoba, za którą opłaca składki, nie podlegała temu ubezpieczeniu.

Termin na złożenie ZUS IWA

Za dany rok kalendarzowy ZUS IWA musi być złożony do 31 stycznia następnego roku.

Za rok 2023 przedsiębiorcy muszą go więc złożyć do 31 stycznia 2024.

Sposoby złożenia ZUS IWA

Informację ZUS IWA można złożyć przez internet, osobiście w urzędzie, lub przesłać pocztą. Co ważne, płatnik składek przekazuje ją w takiej samej formie, jaka obowiązuje go w odniesieniu do dokumentów określonych przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Jaj czytamy na stronie ZUS, jeżeli płatnik składek zobowiązany jest do przekazywania dokumentów elektronicznych z oprogramowania interfejsowego, to również informacja ZUS IWA powinna być przekazana w tej formie.

Złożenie ZUS IWA pocztą

Żeby wysłać informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe pocztą, należy pobrać formularz dostępny na stronie internetowej ZUS lub wziąć gotowy druk w jednostce organizacyjnej ZUS. Wypełniony i podpisany formularz przedsiębiorca musi wysłać do właściwej terenowej jednostki ZUS.

Złożenie ZUS IWA osobiście

Należy pamiętać, że składając ZUS IWA osobiście, oprócz wypełnionego dokumentu ZUS IWA - Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku występowania w imieniu płatnika, imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia dokumentów.

Złożenie ZUS IWA drogą elektroniczną

Przedsiębiorca, który chce złożyć ZUS IWA drogą elektroniczną, może skorzystać z aplikacji ePłatnik. W tym celu potrzebuje login i hasło do swojego profilu PUE. Możliwym rozwiązaniem jest także skorzystanie z innego oprogramowania interfejsowego do rozliczeń z ZUS (np. aktualnej wersji programu Płatnik).