10 listopada br. ZUS dokonał aktualizacji dopuszczalnych limitów, które będą miały wpływ na to, czy dorabiający senior otrzyma pełną emeryturę i rentę. Nowe limity zarobkowe zaczną obowiązywać w grudniu 2023 r., a także w styczniu i lutym 2024 r.

Limity dodatkowych zarobków seniorów. ZUS aktualizuje wskaźniki

Co trzy miesiące Zakład Ubezpieczeń Społecznych aktualizuje wskaźniki, które wpływają na limity dodatkowych zarobków seniorów, nie narażając ich na ryzyko pomniejszenia lub zawieszenia świadczeń. ZUS dane aktualizuje na podstawie danych o średniej krajowej przedstawionych przez GUS.

Wyższe limity dla dorabiających

Zgodnie z ogłoszonym komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z 10 listopada, średnie wynagrodzenie w III kwartale 2023 roku osiągnęło poziom 7194,95 zł. Oznacza to wzrost o 189,19 zł miesięcznie w porównaniu do II kwartału 2023 roku, gdzie średnia wynosiła 7005,76 zł. tym samym limity dla dorabiających seniorów będą wyższe.

Zmniejszenie i zawieszenie świadczenia

Na podstawie najnowszych danych ZUS przeprowadził obliczenia, które wskazują, że od 1 grudnia 2023 roku świadczenie będzie podlegać zmniejszeniu, jeżeli przychód przekroczy 5036,46 zł (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Natomiast po przekroczeniu kwoty 9353,44 zł (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), świadczenie to zostanie zawieszone. Kwota w groszach może ulec drobnym różnicom ze względu na zaokrąglenia dokonywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto dodać, że do listopada obowiązywały niższe limity, wynoszące odpowiednio 4904,10 zł i 9107,50 zł.

Ważne

Według przepisów dodatkowy dochód emeryta nie może przekroczyć 70 proc. średniego wynagrodzenia miesięcznego. W drugim kwartale 2023 roku wynosiło to 7005,76 zł.

Ważne

Zawieszenie wypłaty emerytury może nastąpić, gdy dochód brutto przekroczy 130 proc. średniego wynagrodzenia miesięcznego.

Limity dorabiania. Kogo nie dotyczą?

Wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli już powszechny wiek emerytalny, który dla kobiet wynosi 60 lat i 65 lat dla mężczyzn. Te osoby mogą dorabiać bez żadnych limitów i ograniczeń. Wyjątek od tej zasady stanowią ci seniorzy, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego. Jeśli ich przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Limity nie dotyczą również niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.