W 2024 r. wyższe będą zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, wyrównawcze czy też świadczenia rehabilitacyjne. Wrośnie bowiem podstawa ich naliczania, która zależy od wysokości płacy minimalnej. A ta wzrośnie od 1 stycznia 2024 r. do poziomu 4242 zł brutto.

Wyższe zasiłki 2024 [OPIEKUŃCZY, MACIERZYŃSKI, CHOROBOWY]

W przyszłym roku dwukrotnie wzrośnie najniższa pensja dla pracowników. A jako że od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę uzależnione są też inne świadczenia i należności, to podwyższeniu ulegną m.in.:

 • wynagrodzenie chorobowe
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek wyrównawczy
 • zasiłek macierzyński
 • zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
 • zasiłek opiekuńczy.

O ile wzrośnie płaca minimalna w 2024 r.? Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, zgodnie z którym minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. wzrośnie dwukrotnie: od 1 stycznia 2024 r. i od 1 lipca 2024 r. O ile?

Płaca minimalna od 1 stycznia 2024 r.:

 • 4242 zł – minimalne wynagrodzenie za pracę (poprzednio: 3600 zł)
 • 27,70 zł – stawka godzinowa dla zleceń (poprzednio: 23,50 zł)

Płaca minimalna od 1 lipca 2024 r.:

 • 4300 zł – minimalne wynagrodzenie za pracę
 • 28,10 zł – stawka godzinowa dla zleceń

Zasiłki chorobowe i macierzyńskie 2024 [PODSTAWA WYMIARU]

Ile wyniesie przyszłoroczna minimalna podstawa wymiaru zasiłków?

 • 3660,42 zł (3710,04 zł) – to przyszłoroczna minimalna podstawa wymiaru zasiłków – jest to kwota minimalnego wynagrodzenia pomniejszona o stopę procentową składek na ZUS w części finansowanej ze środków pracownika (poprzednio: 3106,44 zł).

Od tej podstawy liczy się także:

 • wynagrodzenie chorobowe,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłek opiekuńczy.
Oprac. Mateusz Rzemek