W Polsce, od 1 września 2024 r. część nauczycieli będzie mogła przejść na wcześniejszą emeryturę dzięki zmianom obejmującym Kartę Nauczyciela i innych ustaw przyjętych przez Sejm.

W celu przejścia na wcześniejszą emeryturę wymaga się m.in.:

- rozpoczęcia wykonywania pracy nauczyciela przed dniem 1 stycznia 1999 r.
- posiadania okresu składkowego wynoszącego co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat wykonywania faktycznej pracy na stanowisku nauczyciela w wymiarze co najmniej połowę obowiązkowego wymiaru zajęć.

Na ten moment, nauczyciele mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę na podstawie przepisów mówiących o pracy w szczególnych warunkach lub narażeniu na szkodliwe czynniki. Przysługuje osobom, które ukończyły 55 lat i osiągnęły wymagany okres składkowy. Z prawa wcześniejszej emerytury mogą skorzystać nauczyciele spełniający warunek do 2008 r., reszta przechodzi na emeryturę według zasad ogólnych.