Od nowego roku emerytów czeka kolejna waloryzacja. Według szacunków rządu wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. zostanie zwiększony o co najmniej 20 proc. To oznacza, że podwyżka emerytur sięgnie 12,3 proc. O ile to więcej na rękę?

Waloryzacja emerytur i rent to zabieg przeprowadzany co roku 1 marca. Wzrost świadczeń ma zrekompensować seniorom wzrost cen towarów i usług a tym samym kosztów życia.

Emerytury i renty w 2023 r. Ile wynoszą?

Wskaźnik waloryzacji w 2023 r. to 14,8 proc. Obecnie najniższe emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne wynoszą 1588,44 zł brutto. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł brutto.

Podwyżka emerytury. Ile seniorzy dostaną na rękę w 2024 r?

Według danych ZUS stan kont i subkont ubezpieczonych już teraz zwiększył się o 450 mld zł. Spodziewany jest spadek inflacji, a wskaźnik waloryzacji ma zostać zwiększony o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku.

Jednak zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent to trudne negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego (RDS). Gdyby przyszłoroczna waloryzacja emerytur sięgnęła ponad 12 procent, oznaczałoby to wzrost przeciętnego świadczenia emerytalnego o ok. 400 zł.

Ważne

Waloryzacja rent i emerytur polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji.

Według zapowiedzi rządu najniższa emerytura może w 2024 roku zbliżyć się do 1800 złotych.
Z uwagi na prognozowany spadek inflacji, w kolejnych latach waloryzacja może być już o wiele niższa.