Emeryci i renciści otrzymają w marcu specjalne dodatki. Ustawa o takim jednorazowym dodatku pieniężnym dla osób pobierających świadczenia nie przekraczające dwóch tysięcy złotych czeka już tylko na podpis prezydenta.

Osoby, których renta czy emerytura nie przekracza dziewięciuset złotych miesięcznie brutto otrzymają w marcu po 400 złotych specjalnego dodatku. Przy świadczeniu pomiędzy 900 a 1100 złotych dodatek wyniesie 300 złotych. Jeśli zaś świadczenie jest wyższe niż 1100 złotych ale niższe niż 1500 złotych dodatek będzie wynosił 200 złotych. Na 50 złotych mogą zaś liczyć osoby z emeryturą lub rentą powyżej 1500 złotych ale niższą niż dwa tysiące złotych. Z kwoty dodatku nie zostaną potrącone żadne składki na ubezpieczenia społeczne ani podatek dochodowy. Cała suma trafi więc do kieszeni emeryta czy rencisty.

Specjalne dodatki mają być uzupełnieniem tegorocznej bardzo niskiej waloryzacji emerytur i rent.
Z wyliczeń wynika, że dodatkowe pieniądze otrzyma przeszło 6 i pół miliona osób pobierających świadczenia z ZUS, KRUS czy zakładów emerytalnych służb mundurowych.