Emeryci mogą być już pewni, że dodatkowe świadczenie – o ile spełnią warunki ustawowe do jego uzyskania – otrzymają co roku.

Dziś wchodzi bowiem w życie ustawa z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. poz. 1407), która 14. emeryturę wprowadza na stałe (poprzednie takie świadczenia były ustalane doraźnie, na jeden rok).

Jest to kolejne świadczenie dla emerytów i rencistów obok funkcjonującej już od 2019 r. 13. emerytury. W przeciwieństwie jednak do „13” w przypadku 14. emerytury zostało wprowadzone kryterium dochodowe. I tak czternasta emerytura co do zasady ma przysługiwać w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku, w którym to dodatkowe świadczenie jest wypłacane. Na taką wysokość wsparcia załapią się jednak tylko ci, których świadczenie podstawowe (emerytura, renta etc.) nie przekracza kwoty 2900 zł brutto. Jeśli natomiast podstawowa emerytura czy renta przysługuje w wyższej kwocie, to „14” ma być zmniejszana na zasadzie złotówka za złotówkę. Jednocześnie jednak, aby „14” przysługiwała, jej minimalna wysokość musi wynosić co najmniej 50 zł. Biorąc pod uwagę, że w 2023 r. kwota najniższej emerytury to 1588,44 zł brutto, graniczna wysokość świadczenia, powyżej którego dodatek ten nie będzie już przysługiwać, wynosi 4438,44 zł brutto.

Do otrzymania 14. emerytury uprawnieni są m.in. emeryci i renciści w systemie powszechnym i rolniczym oraz służb mundurowych, a także osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz inwalidzi wojenni i wojskowi.

Jak wyjaśnia ZUS, aby otrzymać 14. emeryturę, nie będzie trzeba składać żadnych wniosków. Termin wypłaty zostanie podany przez rząd w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy.

ZUS podkreśla, że „14” będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych. Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. ©℗