14. emerytury stały się faktem. Weszła w życie ustawa o dodatkowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Przepisy wprowadzają na stałe wypłatę kolejnego – obok 13. emerytury rocznego świadczenia pieniężnego. Jest jednak grupa seniorów, którzy 14. emerytury nie dostaną.

Nie wszyscy seniorzy będą uprawnieni do otrzymania tego świadczenia. Kryteria przyznawania 14. emerytury różnią się od zasad przyznawania 13. emerytury, której otrzymują wszyscy seniorzy bez wyjątku i w pełnej wysokości.

Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), do czternastek w 2023 r. uprawnionych będzie około 8,3 mln osób. Pełną kwotę świadczenia otrzyma 6,8 mln osób, a 1,5 mln świadczeniobiorców w pomniejszonej wysokości.

14. emerytura na stałe. Kto nie otrzyma świadczenia?

Czternasta emerytura będzie wypłacana w maksymalnej wysokości równej kwocie minimalnej emerytury. Część uprawnionych otrzyma świadczenie podzielone. Jeszcze inni, dodatek pomniejszony z uwagi na obowiązujący próg dochodowy. Ponadto z roku na rok liczba osób otrzymujących wsparcie w postaci 14. emerytury będzie maleć.

14. emerytura nie przysługuje sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, lepiej uposażonym emerytom, emerytom z zawieszonymi świadczeniami oraz tzw. jesiennym emerytom. Nie będzie przysługiwać osobom, którym prawo do emerytury lub renty zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Dodatkowo, 14. emerytura może być pomniejszona według zasady "złotówka za złotówkę" dla emerytów i rencistów, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale od 2900 zł do 4438,44 zł brutto.

14. emerytury w 2023 r. dostaną tylko seniorzy, których emerytura, renta, lub suma różnych świadczeń nie przekroczą kwoty 4438,44 zł brutto. Osoby z progiem powyżej tej kwoty nie mają prawa do dodatkowej emerytury.

14. emerytura. Kiedy wypłata?

Termin wypłaty 14. emerytury zostanie ogłoszony w specjalnym rozporządzeniu. Resort zapewnia, że wypłaty rozpoczną się pod koniec sierpnia i będą kontynuowane przez wrzesień, co jest zgodne z harmonogramem z poprzedniego roku. Pierwsze przelewy powinny dotrzeć do seniorów 25 sierpnia, a następne będą realizowane 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. Czternasta emerytura jest wypłacana razem z regularnymi emeryturami i rentami, zgodnie ze standardowym harmonogramem płatności świadczeń. W rezultacie, seniorzy otrzymają jedno przelewanie lub przekaz pocztowy.