"Prace trwają. Orzeczenie powinno być wykonane " - dodał Sławomir Pichor. Dodał, że na pewno nie stanie się to w tej kadencji Sejmu, ale przyszły parlament taki projekt będzie rozpatrywał. Wiceszef Służby Celnej zauważył, że równocześnie zgłoszony został społeczny projekt ustawy regulującej tę kwestię. 

Projekt obywatelski związkowcy złożyli pod koniec sierpnia. Sejm powinien się nim zająć w przeciągu trzech miesięcy. Jeśli proces legislacyjny nie zostanie zakończony w tej kadencji będzie się nim mógł zająć przyszły Sejm. Wówczas posłowie będą mieli sześć miesięcy na przeprowadzenie pierwszego czytania.