Waloryzacja roczna i kwartalna to dwa elementy, które wpływają na to, że „lipcowy” emeryt jest czasami o kilka setek bogatszy niż ten, który złoży wniosek w pierwszym półroczu. Lipiec jest najkorzystniejszym miesiącem na zakończenie aktywności zawodowej.

Przejść na emeryturę mogą panie po ukończeniu 60 lat i panowie, którzy osiągną wiek 65 lat.

- Oczywiście poza osiągnięciem wieku emerytalnego muszą mieć także na swoim koncie zgromadzone pieniądze, z których naliczymy emeryturę. Nic innego nie jest potrzebne – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Warto jednak dobrze wybrać moment złożenia wniosku emertytalnego gdyż ma to wpływ na wysokość wypłacanej przez nas emerytury – dodaje.

Według rzeczniczki ciągle najbardziej atrakcyjnym pod względem finansowym jest lipiec gdyż przy wyliczeniu kwoty wypłacanej seniorowi brana jest pod uwagę zarówno waloryzacja roczna jak i kwartalna.

- A to sprawia, że wypłata może być nawet o kilkaset złotych wyższa niż wtedy, gdy np. ktoś złoży wniosek na początku roku – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Ilość lat pracy nie pozostaje jednak bez znaczenia

- Gdy młody człowiek pyta mnie, jaką będzie miał w przyszłości emeryturę wtedy odpowiadam mu, że taką, jaką sobie wypracuje – opowiada Iwona Kowalska-Matis. – Kiedy składamy wniosek o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego wtedy kwota, jaką zgromadziliśmy na indywidualnym koncie emerytalnym jest dzielona przez ilość miesięcy naszego dalszego życia – wyjaśnia.

Na Dolnym Śląsku najwyższą emeryturę w kwocie ponad 30 tys. zł dostaje Wrocławianin, który zakończył aktywność zawodową, po przepracowaniu 55 lat i przeszedł na emeryturę w wieku 78 lat.
Rzeczniczka wyjaśnia, że bardzo niskie kwoty emerytur mają te osoby, które pracowały bardzo krótko lub pracowały „na czarno” i do ZUS nie wpływały żadne składki.

Zasada jest prosta - im dłużej pracujesz tym wyższa będzie twoja emerytura. Dzięki dłuższej pracy gromadzimy, bowiem więcej środków ze składek na naszym indywidualnym koncie emerytalnym i krótsza jest prognozowana średnia naszego życia, gdy już zdecydujemy się przejść na emeryturę.
Jak poznać wysokość emerytury?

Przed ostatecznym podjęciem decyzji i złożeniem wniosku, warto skorzystać z kalkulatora emerytalnego, który jest dostępny po zalogowaniu się na indywidualne konto na PUE ZUS.

- Część danych „zaciągnie” się automatycznie, część musimy wpisać sami. Prognoza jest naprawdę bliska ostatecznej kwoty, którą ZUS wyliczy przyszłemu emerytowi – zapewnia Iwona Kowalska-Matis.

Jak to działa?

Osobom, które w tym roku kończą powszechny wiek emerytalny, czyli w przypadku mężczyzn 65 lat, a kobiet 60 lat, kalkulator automatycznie podpowie, jako miesiąc przejścia na emeryturę bieżący miesiąc, – jeśli w momencie obliczeń już skończyli 60 lub 65 lat lub miesiąc urodzin, – jeśli w momencie obliczeń jeszcze nie osiągnęli wieku emerytalnego.

Jeśli natomiast potencjalny emeryt wybierze, jako datę przejścia na emeryturę kolejny rok, np. 2024 lub lata następne, kalkulator automatycznie przekieruje go do kalkulatora prognozy emerytury w kolejnym roku lub w następnych latach. Kalkulator emerytalny przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które nie mają jeszcze przyznanej emerytury.

Kiedy rozwiązać umowę o pracę i złożyć wniosek emerytalny w ZUS?

Stosunek pracy najlepiej rozwiązać jeden lub dwa dni przed końcem miesiąca i do końca miesiąca złożyć wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy. Wówczas dostaniemy za ten miesiąc pensję i całą emeryturę. Jeśli natomiast rozwiążemy umowę ostatniego dnia miesiąca i złożymy wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy nawet tego samego dnia, to emerytura będzie przyznana dopiero od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę.

Data złożenia wniosku o emeryturę jest bardzo ważna dla osób, które osiągnęły już wiek emerytalny i składają wniosek o emeryturę w późniejszym czasie tj. po miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego. Najlepiej wniosek złożyć po dacie urodzenia, wówczas średnie dalsze trwanie życia będzie krótsze, czyli korzystniejsze.

Nie dotyczy to osób, które prowadzą działalność gospodarczą – nie trzeba jej kończyć ani zawieszać w momencie przechodzenia na emeryturę. Nie trzeba także rozwiązywać umów zlecenia ani o dzieło.