Na koniec 2022 r. ubezpieczeniem społecznym objętych było 1 073 tys. obcokrajowców. Stanowili oni 6,6% wszystkich ubezpieczonych, podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy - było ich 742 tys.

Ubezpieczeniem społecznym objętych było 1 073 tys. obcokrajowców na koniec 2022 r. Stanowili oni 6,6% wszystkich ubezpieczonych, podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy - było ich 742 tys.

"W ogólnej liczbie ubezpieczonych 6,6% osób miało obywatelstwo inne niż polskie. Na koniec marca br. w ZUS było zarejestrowanych 1,073 mln obcokrajowców, co oznacza wzrost o 15,2% w stosunku do stanu na koniec marca 2022 r. W liczbie tej 59,9% osób było pracownikami, 3,3% prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia" - czytamy w podsumowaniu sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w I kw. 2023r".

Najliczniejszą grupą obcokrajowców od wielu lat są obywatele Ukrainy. Stanowią oni 69,1% wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS oraz 4,6% wszystkich ubezpieczonych.

Na koniec marca 2023 r. liczba osób z Ukrainy zarejestrowanych w ZUS wyniosła 742 tys., co oznacza wzrost o 11,3% r/r. Kolejną dużą grupą obcokrajowców są obywatele Białorusi. Ich liczba od kilkunastu miesięcy znacznie wzrasta - na koniec marca br. w ZUS było zarejestrowanych 116 tys. osób z tego kraju, czyli o 48,2% więcej niż rok wcześniej.

(ISBnews)