500 plus to polski program socjalny. Jest to rodzaj świadczenia pieniężnego, które przysługuje rodzinom wychowującym dzieci.

Celem programu jest wsparcie materialne dla rodzin, aby pomóc w pokryciu kosztów związanych z wychowaniem dzieci.

W ramach programu 500 plus rodziny otrzymują comiesięczne świadczenie w wysokości 500 złotych na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Program 500 plus został wprowadzony w celu zmniejszenia ubóstwa dziecięcego i poprawy sytuacji materialnej rodzin. Środki można przeznaczyć na różne cele, takie jak zakup artykułów spożywczych, odzieży, opłacenie rachunków czy też zaspokojenie innych potrzeb dzieci.

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się ZUS.

Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku rachunek bankowy.