Do piątku płatnicy składek muszą złożyć dokument ZUS ZSWA za osoby, które w ubiegłym roku choć jeden dzień pracowały w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Złożenie dokumentu po tym terminie będzie możliwe tylko w sytuacji, w której pracownik złoży wniosek o emeryturę pomostową.

Formularz ZUS ZSWA - zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze - muszą przekazać ci płatnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących taką pracę oraz opłacania za tych pracowników składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Ważne

Do kiedy ZUS ZSWA?

Deklarację ZUS ZSWA płatnik składek przekazuje do ZUS-u do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy. Termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA za 2022 rok upływa 31 marca.

Jak wyjaśnia ZUS, złożenie takiego dokumentu po tej dacie będzie tylko wtedy, gdy pracownik, za którego była opłacana składka na FEP, złoży wniosek o emeryturę pomostową.

Wówczas zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinno zostać złożone w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku. W razie upadłości bądź likwidacji firmy taki dokument należy przekazać najpóźniej w dniu złożenia formularza ZUS ZWPA, czyli w momencie zgłoszenia wyrejestrowania płatnika składek.

W formularzu ZUS ZSWA należy podać dane identyfikacyjne płatnika składek, osób wykonujących prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, a także kod tej pracy i okresy, w których była wykonywana. Należy również wskazać kod tytułu ubezpieczenia, z którym pracownik został zgłoszony do ubezpieczeń, i wymiar czasy pracy.

Szczegółowe informacje o zasadach wypełnienia dokumentu ZUS ZSWA są w poradniku "ZUS ZSWA Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze".

(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/