O wydawałoby się niewinnym przepisie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa), który nakazuje wszystkim płatnikom założenie profilu na PUE ZUS, zrobiło się niedawno głośno za sprawą rzecznika praw obywatelskich. Podjął on interwencję w sprawie przedsiębiorcy w wieku ponad 60 lat, który poskarżył się rzecznikowi, że nowe przepisy go dyskryminują, bo wymagają składania miesięcznej deklaracji rozliczeniowej wyłącznie elektronicznie. Prezes ZUS uspokoiła RPO, że wbrew temu, co stwierdzono w skardze, nadal można tego rodzaju dokumenty składać papierowo. Nie rozwiązuje to jednak problemu osób, które nie chcą kontaktować się z zakładem elektronicznie i wolą formę papierową. ZUS może bowiem doręczać wiele informacji jedynie na profilu w PUE, a docelowo będzie to jedyna forma kontaktu z zakładem.

Co nowego