Jestem opiekunem prawnym małoletniego spadkobiercy. Chciałam wystąpić do ZUS z zapytaniem o wysokość środków zgromadzonych na subkoncie po zmarłej spadkodawczyni. Czy uzyskam odpowiedź? Czy moje zapytanie nie będzie stanowiło naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych?

Subkonto ZUS to część konta ubezpieczonego. Prowadzone jest ono dla osób będących członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz tych, które po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE. Środki zgromadzone na subkoncie podlegają dziedziczeniu.
Organ rentowy udostępnia dane osoby zmarłej zgromadzone na koncie ubezpieczonego i na koncie płatnika składek na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ponadto dane są udostępniane również podmiotom, których uprawnienie do pozyskania informacji wynika z innych przepisów prawa. Zgodnie z motywem 27 RODO rozporządzenie nie ma zastosowania do danych osób zmarłych. Tym samym dane dotyczące zmarłych nie są danymi osobowymi, a udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek opiekuna spadkobiercy o wysokości środków zgromadzonych na subkoncie po zmarłej nie będzie stanowiło naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Aby uzyskać żądane informacje, osoba zainteresowana musi złożyć w organie rentowym wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej. Do wniosku należy dołączyć prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany aktu poświadczenia dziedziczenia. ©℗
Podstawa prawna
• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1)
• art. 50 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2476)