Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega na zapewnieniu opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków, załatwić swoje sprawy czy skorzystać z poradniczego wsparcia lub nauki w zakresie pielęgnacji czy rehabilitacji.

Organizacje pozarządowe mogą otrzymać wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na realizację programu resort przeznaczył 55 mln zł.

Reklama

Oferty należy składać do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do 2 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu do ministerstwa). Rozstrzygnięcie konkursu i dokonanie wyboru ofert nastąpi do 30 grudnia 2022 r.

Według danych z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności w Polsce żyje 101,5 tys. dzieci poniżej 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Z kolei osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku od 16 do 18 lat jest w naszym kraju 32,5 tys., po 18. roku życia – 947,8 tys.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/