2 grudnia mija termin składania wniosków dla organizacji pozarządowych do przyszłorocznej edycji programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami". Na jego realizację ministerstwo rodziny przeznaczyło 55 mln zł.

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega na zapewnieniu opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków, załatwić swoje sprawy czy skorzystać z poradniczego wsparcia lub nauki w zakresie pielęgnacji czy rehabilitacji.

Organizacje pozarządowe mogą otrzymać wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na realizację programu resort przeznaczył 55 mln zł.

Oferty należy składać do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do 2 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu do ministerstwa). Rozstrzygnięcie konkursu i dokonanie wyboru ofert nastąpi do 30 grudnia 2022 r.

Według danych z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności w Polsce żyje 101,5 tys. dzieci poniżej 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Z kolei osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku od 16 do 18 lat jest w naszym kraju 32,5 tys., po 18. roku życia – 947,8 tys.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/