Ubezpieczonym w KRUS przysługuje wiele świadczeń podobnych do tych, które otrzymują ubezpieczeni w ZUS. Jednocześnie pobieranie świadczenia od jednej z tych instytucji nie przekreśla możliwości pobierania świadczeń z drugiej. Podobnie rzecz przedstawia się z podwójnym ubezpieczeniem. W praktyce jednym z częściej spotykanych problemów jest sytuacja, w której rolnik rencista – zwłaszcza gdy pobiera świadczenie z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie – podejmuje działalność biznesową w innym sektorze gospodarki. Jak wtedy wygląda jego sytuacja prawna?

Wymagany okres