odpowiedź

Za okres kolejnej niezdolności z powodu choroby powstałej po okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim z tytułu wypadku przy pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe na podstawie kodeksu pracy (dalej: k.p.). Okresu pobierania zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego nie wlicza się bowiem do limitowanego okresu choroby opłacanej w ciągu roku kalendarzowego ze środków pracodawcy na podstawie art. 92 k.p.

Wynagrodzenie chorobowe