Osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i posiadają subkonto w ZUS, mogą wskazać osoby, które będą miały prawo do wypłaty gwarantowanej po śmierci świadczeniobiorcy.

„Wypłata gwarantowana” to jednorazowa wypłata pieniędzy, która przysługuje osobie lub osobom, które wskazał właściciel subkonta w ZUS po jego śmierci. Osobami uposażonymi mogą być małżonek, członkowie rodziny, czyli dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, wnuki, rodzeństwo, ale również osoby, które nie są członkami rodziny.
- Emeryci z naszego regionu często pytają o to, co się dzieje z pieniędzmi zgromadzonymi na subkoncie. Niewielu z nich wie, że mogą wyznaczyć osoby, które będą spadkobiercami po śmierci seniora - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – W dyspozycji na wypadek śmierci można wskazać jedną, ale też kilka osób – dodaje.
Rzeczniczka wyjaśnia, że przy wskazaniu do wypłaty gwarantowanej kilku osób, można określić procentowy udział w wypłacie dla każdej z nich. Jeśli tego się nie zrobi, to ZUS założy, że udziały tych osób są równe. Warto pamiętać, że przy procentowym oznaczaniu udziału dla poszczególnych uposażonych suma powinna być równa 100 proc. Osoby, które mają ze współmałżonkiem wspólność majątkową i chcą żeby to on dziedziczył – nie muszą składać wniosku ze wskazaniem współmałżonka, jako osoby uposażonej gdyż to on staje się on automatycznie osobą uposażoną do tej wypłaty.
- Osoby, w związkach małżeńskich, które zamierzają uposażyć do wypłaty gwarantowanej kogoś spoza rodziny, powinny uzyskać na to pisemną zgodę współmałżonka, który z kolei musi wypełnić oświadczenie ze zgodą na wypłatę konkretnej osobie – przestrzega Kowalska-Matis.
Rzeczniczka dodaje, że prawo do całości lub części wypłaty przysługuje osobie lub osobom uposażonym, gdy śmierć emeryta nastąpiła w ciągu trzech lat od miesiąca, w którym ZUS po raz pierwszy wypłacił emeryturę.
Oczywiście wskazanie osoby uposażonej staje się bezskuteczne, jeśli ta osoba wcześniej zmarła. Wtedy udział zmarłej uposażonej osoby, przypada w równych częściach innym wskazanym, chyba, że właściciel subkonta zadecyduje inaczej.

Jaki formularz?

Formularz, który służy do wskazania lub zmiany osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej jest dostępny w każdej placówce ZUS. Druk ma symbol EWG-W. Ponadto do dyspozycji zainteresowanych jest też formularz EWG-O, czyli „Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej – innej niż członek rodziny”. Formularze są też dostępne do wypełnienia i wydrukowania lub do pobrania na stronie www.zus.pl w zakładce „Wzory formularzy”.
Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego