Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Poznaniu. Wniosek o przyznanie świadczenia złożyła kobieta zajmująca się niepełnosprawną siostrą, ale burmistrz wydał decyzję odmowną. Uzasadniał ją tym, że wprawdzie matka kobiet nie żyje, ale jest jeszcze ich ojciec, który jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym w pierwszej kolejności.
Kobieta złożyła odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), wskazując, że ojciec mieszka w innej miejscowości i nie utrzymuje kontaktów z córkami. Co więcej, wcześniej dopuszczał się przemocy wobec rodziny i nadużywa alkoholu, co zostało ustalone w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Kolegium stwierdziło, że stan faktyczny sprawy przemawia za tym, aby siostra mogła uzyskać świadczenie pielęgnacyjne, mimo że ciąży na niej obowiązek alimentacyjny w dalszej kolejności.