Od 1 lipca 2022 r. obowiązują kolejne zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej). Jednym z pakietów zmian, które weszły w życie w ramach Polskiego Ładu 2.0, są te dotyczące zwrotu nadpłaconej przez przedsiębiorców składki zdrowotnej. Zgodnie z obowiązującymi od początku tego roku zasadami składka ta nie jest już opłacana od ryczałtowej podstawy wynoszącej 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale od miesięcznego dochodu (z pewnymi wyjątkami) - w zależności od rodzaju opodatkowania.

Porównanie wpłat miesięcznych z roczną podstawą