Od 1 lipca 2022 r. z podatku dochodowego zwolnione są zasiłki macierzyńskie przysługujące na podstawie ustawy świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa). Jednak zwolnienie nie jest powszechne. Przysługuje bowiem tylko ubezpieczonym, których przychody m.in. ze stosunku pracy czy z umowy zlecenia z działalności wykonywanej osobiście lub działalności gospodarczej są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz 152-154 ustawy o podatku od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Chodzi o ulgi dla osób: