Tak wynika z wyjaśnienia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Organizacja opisała przypadek firmy, która od listopada 2021 r. do kwietnia 2022 r. miała 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i 6-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ale nie ubiegała się w tym okresie o dofinansowania do ich wynagrodzeń. Od maja nie osiągała już wspomnianego limitu, ale ponownie zacznie go spełniać w tym miesiącu. Pracodawca nie wie jednak, czy jeśli w lipcu zarejestruje się w systemie obsługi dofinansowań i refundacji PFRON, będzie mógł otrzymywać dopłaty do pensji osób niepełnosprawnych, które już wcześniej zatrudniał.
PFRON w odpowiedzi wskazuje, że jednym z warunków ubiegania się o subsydia płacowe jest wykazanie efektu zachęty. Może on zostać ustalony metodą ilościową (przez wykazanie wzrostu netto stanu zatrudnienia ogółem w miesiącu podjęcia zatrudnienia przez niepełnosprawnego pracownika w stosunku do przeciętnego zatrudnienia z wcześniejszych 12 miesięcy) lub jakościową (polegającą na wykazaniu, że osoba niepełnosprawna podjęła pracę na wakacie zwolnionym przez innego zatrudnionego w okolicznościach określonych przepisami ustawy o rehabilitacji).