Wzajemność w ubezpieczeniach wyrasta z najlepszych polskich tradycji solidarności i samorządności. Służy rozwojowi polskiej przedsiębiorczości. Docenił to prezydent Andrzej Duda, przyznając odznaczenia za zasługi dla rynku ubezpieczeń. – Ubezpieczenia wzajemne w Polsce mają przed sobą pełną sukcesów przyszłość – uważa prezes i twórca TUW PZUW Rafał Kiliński, który znalazł się wśród odznaczonych.

Udział ubezpieczycieli wzajemnych i spółdzielczych w europejskim rynku ubezpieczeń wzrósł do rekordowego poziomu ponad 33 proc. – wynika z danych opublikowanych właśnie przez międzynarodowe organizacje ubezpieczeniowe. W Polsce, w której ubezpieczenia wzajemne dopiero odradzają się po okresie komunizmu, ich udział w rynku wynosi 5 proc. Jest w dużej mierze zasługą TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

– Zaczynaliśmy od zera, a po pięciu latach działalności mamy pierwsze miejsce wśród towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce i prawie 800 mln zł rocznego przypisu składki. Wpłynęliśmy na wzrost świadomości ubezpieczeń wzajemnych i powrót do ich idei. Przed ubezpieczeniami wzajemnymi w Polsce jeszcze długa i pełna sukcesów droga – mówił w wywiadzie dla I Programu Polskiego Radia prezes TUW PZUW Rafał Kiliński. Za wkład w rozwój rynku ubezpieczeń otrzymał od prezydenta Brązowy Krzyż Zasługi.

Wartość dla gospodarki

Nadając odznaczenia, Andrzej Duda podkreślał szczególną wagę właśnie ubezpieczeń wzajemnych. – Myśląc o przyszłości, warto sięgnąć do korzeni ubezpieczeń wzajemnych w Polsce – zwrócił się do odznaczonych. Jak przypomniał, tradycja ubezpieczeń wzajemnych sięga w Polsce ponad dwóch wieków, a w czerwcu minęło 101 lat od uchwalenia przez Sejm ustawy, na mocy której powołano Polską Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych. Jej kontynuatorami są PZU i TUW PZUW, który należy do Grupy PZU. Zdaniem prezydenta rynek ubezpieczeń w Polsce jest dziś także urzeczywistnieniem społecznej gospodarki rynkowej opartej na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności i współpracy.

Rafał Kiliński jest związany z tym rynkiem od ponad 25 lat. W jego opinii odradzanie się ubezpieczeń wzajemnych jest jednym z sukcesów przemian ustrojowych i ekonomicznych w Polsce. – Cieszę się, że mogę się do tego przyczyniać. Ubezpieczenia wzajemne wnoszą dodatkową, cenną wartość dla gospodarki. Mają wymiar ekonomiczny i etyczny, ponieważ ich zasadą jest współpraca na rzecz wspólnego dobra ubezpieczonych. Wyrastają z najlepszych polskich tradycji solidarności i samorządności, ponieważ polegają na budowaniu wspólnoty ubezpieczonych – podkreśla.

Niższe koszty

TUW PZUW nawiązuje do tradycji pierwszych polskich towarzystw ubezpieczeniowych, które jeszcze w czasie zaborów dawały wsparcie polskim rzemieślnikom, rolnikom i przedsiębiorcom. – Realizujemy ideę patriotyzmu gospodarczego i wspierania przedsiębiorczości. Mamy w portfelu zarówno bardzo duże podmioty gospodarcze, jak i drobnych przedsiębiorców będących franczyzobiorcami dużej sieci handlowej – opowiadał w Polskim Radiu Rafał Kiliński.

TUW PZUW ubezpiecza także szpitale, samorządy, instytucje administracji publicznej oraz uczelnie i instytucje kościelne. Sukcesywnie rozszerza swoją ofertę – w ostatnim roku o pierwsze na rynku ubezpieczenie od ryzyka biznesowego dla franczyzobiorców, a także o ubezpieczenie farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych

Jak podkreśla prezes, podstawową zasadą ubezpieczeń wzajemnych jest przy tym działalność non for profit. – Ubezpieczyciele komercyjni wypracowują zysk, a my – nadwyżkę, którą zagospodarowujemy na rzecz naszych członków, czyli ubezpieczonych – tłumaczył w wywiadzie. Dzięki temu ubezpieczeni ponoszą mniejsze koszty.

Pomoc i wsparcie

TUW PZUW nadał ubezpieczeniom wzajemnym nowoczesny wymiar. – Skupiamy się nie tylko na pomocy, gdy już dojdzie do feralnego zdarzenia, lecz także na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, aby takim zdarzeniom zapobiegać. Służą temu audyty bezpieczeństwa i nowatorskie szkolenia, a także liczne projekty prewencyjne. Finansujemy zakup nowoczesnego sprzętu dla szpitali czy systemów monitoringu dla samorządów – wyjaśnia Rafał Kiliński.

W zeszłym tygodniu TUW PZUW ofiarował Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu w Gdańsku nowoczesne urządzenia do leczenia dzieci chorych na raka. – Pomoc najmłodszym pacjentom daje największą satysfakcję. Chętnie niesiemy też pomoc tym, którzy sami jej bezinteresownie udzielają, a gdański szpital jako jeden z pierwszych w Polsce, zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie, zatroszczył się najmłodszych pacjentów z tego kraju – dodaje prezes TUW PZUW.