Restrukturyzacja to przede wszystkim procedura oddłużeniowa, w ramach której dłużnik proponuje wierzycielom kompleksowy sposób uregulowania swoich należności. Coraz częściej jednym z głównych wierzycieli przedsiębiorców staje się ZUS, a skala tego zjawiska może narastać wraz ze wzrostem wysokości składek. Tymczasem także tego rodzaju wierzytelności można zrestrukturyzować poprzez rozłożenie ich na raty lub odroczenie ich płatności. To alternatywa wobec składania oddzielnego wniosku do ZUS i zawarcia z zakładem umowy w tej sprawie.

Wszystko, co nie sprzeciwia się prawu