Tylko w minionym roku w Polsce zlikwidowano niemal 2 mln szkód w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych. Dla kierowców proces ten przynosi potwierdzenie, którzy ubezpieczyciele zapewniają rzetelne i przyjazne usługi dla klienta. Warto jednak pamiętać, że zmotoryzowani – jeszcze przed zakupem polisy – mają pod tym względem niezwykle wiarygodny drogowskaz: sprawozdanie Rzecznika Finansowego, które co roku wskazuje lidera obsługi klienta na rynku ubezpieczeń.

Ubezpieczenia komunikacyjne to ogromny rynek. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) w 2021 roku w Polsce zawarto prawie 27 mln umów OC. Do tego jeszcze są polisy autocasco. Samych szkód z OC zlikwidowano w minionym roku łącznie niemal 1,1 mln, przy czym średni koszt jednej wyniósł ok. 8500 zł.

Nie da się ukryć, że niekiedy likwidacji szkody towarzyszą różnice zdań lub opinii. W takich sytuacjach klienci mogą kierować swoje wątpliwości do Rzecznika Finansowego. I tak też robią: w minionym roku najliczniejsza grupa zgłaszanych do Rzecznika zdarzeń dotyczyła właśnie polis komunikacyjnych – było to 35,3% wszystkich spraw. Wnioskujący skarżyli się m.in. na zaniżane wartości pojazdów czy brak wsparcia przy pozbywaniu się wraku.

Warta numerem 1

Między innymi na podstawie wpływających interwencji od klientów Rzecznik Finansowy publikuje co roku sprawozdanie. Pokazuje ono m.in. skalę sytuacji, w których u poszczególnych ubezpieczycieli występują sporne kwestie między klientem a firmą. Dane te przedstawiają liczbę spraw kierowanych do Biura Rzecznika na tle udziału danego ubezpieczyciela w rynku, które następnie wyrażane są w postaci procentowej. Im ten wynik jest niższy, tym lepiej świadczy to o firmie, pokazując, że jej klienci zgłaszają relatywnie najmniej zastrzeżeń, a ewentualne problemy rozwiązywane są na najwyższym poziomie. Jak wynika z tego sprawozdania, liderem jakości obsługi klienta na rynku ubezpieczeń była w zeszłym roku Warta. Rok wcześniej – Warta. W roku 2019 – również Warta.

Wyniki w sprawozdaniu Rzecznika Finansowego pokazują wyraźnie, którym ubezpieczycielom warto zaufać. Dla kierowców, którzy chcą zminimalizować ryzyko problemów po ewentualnym wystąpieniu szkody, nie ma bardziej wiarygodnego i wartościowego źródła wiedzy. Co więcej, pozycję lidera jakości utrzymujemy już od kilku lat, co pokazuje, że nie był to przypadek. Jest to ugruntowana pozycja oparta na empatii naszych pracowników, praktycznych procesach i skutecznej pomocy nowych technologii – mówi Dawid Korszeń, rzecznik TUiR Warta.

W segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych Warta w ubiegłym roku nie tylko osiągnęła najlepszy wynik na poziomie 52%. Wyraźnie także zdystansowała konkurentów – dwaj pozostali ubezpieczyciele na podium uzyskali odpowiednio 69% i 80%.

– Kolejny rok z rzędu możemy się szczycić najlepszą obsługą klientów na rynku ubezpieczeń majątkowych, w tym komunikacyjnych. Na zaufanie pracuje się długo. Dokładamy starań, aby w stresujących, kryzysowych sytuacjach, związanych ze zdarzeniami komunikacyjnymi, klienci czuli się otoczeni odpowiednią opieką – dodaje Dawid Korszeń.

Mądry Polak przed szkodą

Atutem Warty z punktu widzenia kierowców jest nie tylko niezawodność w likwidacji szkód i rzadko zdarzające się sytuacje kontrowersyjne. Ubezpieczyciel dba również o atrakcyjność oferty, wzbogacając dostępne usługi o użyteczne dla kierowców elementy. Poza kompleksową i docenianą propozycją ubezpieczeń OC, AC i Assistance, Warta zapewnia właścicielom samochodów również inne ciekawe produkty.

– Dodatkowe ubezpieczenia odpowiadają na najczęściej zgłaszane przez klientów problemy. Ogumienie to jedyna część samochodu, która ma bezpośredni kontakt z nawierzchnią, a w konsekwencji jest elementem często ulegającym uszkodzeniom. W odpowiedzi na tę potrzebę stworzyliśmy ofertę Warta Opony Assistance. Z kolei dodatek Auto-Szyby gwarantuje nie tylko wymianę szyb po zdarzeniu, ale również koszt strzeżonego parkingu do czasu naprawy. Biorąc pod uwagę, że coraz częściej otrzymujemy zgłoszenia o szybach uszkodzonych wskutek czynników atmosferycznych, szybka naprawa elementów szklanych w ramach takiej polisy staje się atutem na wagę złota – mówi Dawid Korszeń.

To nie koniec asów w rękawie ubezpieczyciela. Ciekawą propozycją jest oferta przydatna w sytuacji kradzieży pojazdu. Według danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar w 2021 roku skradziono w Polsce prawie 7,1 tys. pojazdów z grupy osobowych i dostawczych o wadze poniżej 6 t. Odpowiedzią na tę sytuację jest polisa Warta Ekstra 2000, która gwarantuje wypłatę dodatkowych 2 tys. zł na pokrycie wydatków związanych z utrudnieniami po takiej kradzieży.

A zatem, z jednej strony kompleksowa ochrona, z drugiej – udokumentowana sprawozdaniem Rzecznika Finansowego pewność, że w razie stłuczki, wypadku, kradzieży lub uszkodzenia auta można liczyć na sprawną, realną i bezproblemową pomoc. Trudno znaleźć lepszy drogowskaz, pokazujący, któremu ubezpieczycielowi warto powierzyć opiekę nad swoim pojazdem.