20 kwietnia 2022 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa wypadkowa). Zmieniły one zasady udzielania płatnikom dofinansowania na projekty poprawiające warunki pracy. Udzielanie dofinansowania takich przedsięwzięć należy do obowiązków ZUS w ramach tzw. prewencji wypadkowej. W przyszłości ma to się ZUS „opłacić”, a dokładniej Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, bo jak warunki pracy poprawią się, to ubezpieczeni będą dłużej zdolni do pracy i nie będą pobierać świadczeń.
Nowelizacja zrównuje prawa płatników, którzy niezależnie od liczby ubezpieczonych będą mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości 80 proc. szacowanej wartości projektu, jednak nie więcej niż maksymalna dopuszczalna kwota określona w regulaminie konkursu na wybór projektów. Ustawa wypadkowa nakazuje, aby w planie finansowym FUS określać corocznie kwotę wydatków na prewencję wypadkową w wysokości od 1 proc. należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe w danym roku. Środki te przeznacza się na finansowanie działalności związanej z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, z uwzględnieniem zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. W szczególności są one przeznaczane na: