O podpisaniu nowelizacji poinformowała w sobotę Kancelaria Prezydenta.

Nowelizacja umożliwia prowadzenie w systemie teleinformatycznym ewidencji ukraińskich dzieci, które w związku z wojną przybyły do Polski bez opieki osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi. W ewidencji znajdą się także małoletni obywatele Ukrainy, którzy przed przybyciem do Polski byli umieszczeni w pieczy zastępczej.

Ewidencja małoletnich będzie prowadzona przez ministra rodziny i polityki społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. Ma pozwolić władzom polskim na przekazanie stronie ukraińskiej informacji co do losów dzieci.

Reklama

Ponadto - zgodnie z nowymi przepisami - powiatowe centra pomocy rodzinie będą miały obowiązek wspierania ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych albo innych jednostek organizacyjnych przy sprawowaniu przez nie nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego oraz przebywających pod ich opieką małoletnich obywateli Ukrainy. Dodatkowo powiatowe centra pomocy rodzinie będą zapewniały pomoc prawną, organizacyjną i psychologiczną opiekunom tymczasowym i przebywającym pod ich opieką dzieciom ukraińskim.

Jak tłumaczyła w czasie prac parlamentarnych wiceminister rodziny Barbara Socha, w przypadku grup zorganizowanych, które liczą 80-100 dzieci, ich opiekunami tymczasowymi mają być osoby, które z nimi przyjeżdżają do Polski. W przypadku, kiedy na jedną osobę przypada więcej, niż 15 dzieci, na władzach samorządowych spoczywać ma obowiązek zatrudniania dodatkowych wychowawców. Reprezentantem prawnym w Polsce nadal będzie opiekun tymczasowy.

Dodatkowo - zgodnie z nowelą - jeśli opiekunem tymczasowym dziecka zostanie ustanowiona osoba, która na terytorium Ukrainy, przed przybyciem z tym dzieckiem do Polski, sprawowała nad nim pieczę zastępczą, to wówczas wniosek o świadczenia rodzinne, czy wychowawcze, w imieniu opiekuna tymczasowego, będzie składał starosta lub osoba przez niego upoważniona.

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ par/