Za nowelizacją ustawy o emeryturach pomostowych głosowało 97 senatorów. Żaden nie był przeciw, żaden się nie wstrzymał.

Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe, które przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jest ono skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

Przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowelizacja ma wprowadzić korzystne zmiany dla osób zamierzających starać się o przyznanie emerytury pomostowej. Zmiany mają uchronić osoby wnioskujące o emeryturę pomostową przed utratą pracy w sytuacji, gdyby nie spełniała niezbędnych warunków do jej ustalenia.

Reklama

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed na wtorkowym posiedzeniu senackiej komisji wskazywał, w 2020 r. wydano prawie 24 tys. decyzji o przyznaniu emerytur pomostowych. Liczba decyzji odmownych wyniosła 9,5 tys.

W nowelizacji ustawy zapisano, że emerytura pomostowa będzie przyznawana osobom, które o nią wystąpią przed rozwiązaniem stosunku pracy, a spełniają pozostałe warunki niezbędne do jej uzyskania. W takiej sytuacji świadczenie nie będzie jeszcze wypłacane – prawo do emerytury pomostowej ulegnie zawieszeniu.

Ponadto – zgodnie z nowelą – rozszerzone zostaną kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Nowe przepisy pozwolą PIP na merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Zadania Państwowej Inspekcji Pracy zostaną rozszerzone o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Skarga będzie przysługiwała pracownikowi nie tylko w sytuacji, w której nie został on umieszczony w ewidencji, ale również wtedy, gdy mimo umieszczenia w tej ewidencji, stanowisko pracy, na którym wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie znalazło się w prowadzonym przez pracodawcę wykazie.

Ustawa ma wprowadzić także rozwiązanie, dzięki któremu większe przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wyższe dofinansowanie dla projektów poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Zmiany zakładają ujednolicenie wysokości dofinansowania (80 proc. szacowanej kwoty) dla wszystkich przedsiębiorstw – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec