W poniedziałek na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów ws. zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

W OSR projektu przypomniano, że od 1 stycznia 2022 r. wysokość kwoty wolnej, jaka obowiązuje w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 30 tys. zł. "Powoduje to, że większość emerytów i rencistów, bo aż 2/3 z nich, nie płaci podatku dochodowego od osób fizycznych. Chodzi w szczególności o emerytów i rencistów, którzy otrzymują świadczenia w wysokości nieprzekraczającej 2,5 tys. zł brutto miesięcznie" - zwrócono uwagę.

W projekcie wskazuje się jednak, że w kwietniu i w maju będzie wypłacana tzw. 13. emerytura, która łącznie z podstawowym świadczeniem może przekroczyć 2,5 tys. zł. "W konsekwencji (za ten jeden miesiąc) będzie rodzić obowiązek pobrania od emeryta i rencisty zaliczki na podatek, pomimo, że roczne dochody podatnika nie przekroczą 30 tys. zł" - przypomniano.

Reklama

Dlatego też w projekcie proponuje się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych 13. emerytur przysługujących za 2022 r.

13. emerytura przysługuje osobom, które 31 marca roku, w którym wypłacane jest to świadczenie, są uprawnione na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkowym świadczeniu, tj. do: emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej; renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych; renty szkoleniowej; renty socjalnej; renty rodzinnej; rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego; świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych; nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego; świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

W uzasadnieniu projektu przypomniano, że 13. emerytura przyznawana jest wszystkim uprawnionym, bez względu na wysokość świadczenia głównego. W 2022 r. wypłata będzie realizowana co do zasady w kwietniu lub w maju, a wysokość dodatkowego świadczenia wyniesie 1 338,44 zł brutto.